Ta ferja Sæbø-Lekneset og kjør omlag 2km på vei 655 til du kommer til Urke. Følg skilting mot Urkedalen fra vei 655. Parker ved kraftstasjonen ovenfor Haukåssetra, eventuelt lenger nede i dalen dersom veien er sperra av snø. Følg merka sti nord for vassdraget til du når snøen. Hold vest for bunnen av den slake Langsæterdalen. Ta av i sørlig retning opp bakkene mot toppen av Maudekollen når du kommer til flata i Langsæterdalen. Turen opp tar omlag to timer fra kraftverket. 

Totalt 2-3 timer. 

_______________________________

Se hvilke andre turer, kurs og workshops du kan delta på High Camp Sunnmøre.