I januar 2019 reiste eg og fem kompisar til Alpane, men til tross for ein heil månad med fantastisk pudderkøyring lurer eg på om dette vart min siste alpetur. Eventuelt om eg må ta grep før eg skal begi meg ut på ein slik tur igjen.

For kva har eigentleg ein alpetur å seie for mitt klimagassutslepp? Kva kan eg gjere for å redusere dette utsleppet og kan eg eventuelt ta grep i kvardagen for å kompensere for ein slik tur?

Siste del av foredraget er sett av til å besvare klima-relaterte spørsmål, sendt inn på førehand, eller under foredraget.

Fredag 20.mars kl. 19.00