BILSHUTTLE

Tidsestimatene er én vei, med utgangspunkt i Sagafjord Hotel. Vi har fire 9-setere til disposisjon. For å sikre et best mulig shuttle-tilbud til deltagere, kjører vi i utgangspunktet kun til punktene på kartet over. Shuttletjenesten er tilgjengelig fra 08.30. De som skal på føringsturene blir prioritert. 

Vi har en shuttle-ansvarlig i registreringen fredag, lørdag og søndag. Noter dere telefonnummeret til shuttle-ansvarlig før dere reiser ut på tur, så har dere mulighet til å ringe etter skyss når dere er ferdige med turen. 

For alles sikkerhet vil det ligge en turbok i registreringen. Der de som skal gå turer på egenhånd skal registrere turmål, navn på alle i turfølget og telefonnummer. På denne måten sikrer vi oversikt over hvor våre deltagere befinner seg. Når dere er tilbake fra tur er det viktig å huske å registrerer at dere er tilbake fra turen. 

BÅTSHUTTLE

Vår samarbeidspartner 62 NORD stiller med båt-shuttle under festivalen. Se tabell over. 62NORD sin båt bruker Sagafjord sin egen brygge.