Når du signerer egenerklæringen påtar du deg det fulle og hele ansvaret for egen sikkerhet og skade på person og utstyr under High Camp 2020. For kurs og føring gjelder egne vilkår.

Deltar på fjellsportarrangementer innebærer også det en risiko for uhell og skader på person og utstyr. Vi i High Camp ønsker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere, og ved at deltakerne forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

På kurs og føring under High Camp er veilederen(e) kompetente personer som er godkjent med sikkerhet i vinterfjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper.

Turen/kurset skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring og utstyr), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ivareta sikkerheten i gruppa må alle:

  • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
    • Innrette seg som en del av gruppa
    • Gå etter føreren om ikke annet er sagt
    • Stoppe / vente ved avtalte plasser

Når du signerer egenerklæring ved guidede turer og kurs erkjenner du at selv om alle sikkerhetsinstrukser blir fulgt innebærer de organiserte føringer og kurs på High Camp fortsatt en risiko. Du påtar deg det fulle og hele ansvaret for egen sikkerhet og skade på person og utstyr. 

Andre viktige momenter ved føring og kurs på High Camp

  • Det er viktig at den enkelte deltager informerer veilederen(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.
    • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av lånt utstyr.