For deres egen sikkerhet ber alle som går tur på egenhånd om å registrere turmål, navn på alle i turfølget og telefonnummer i turregistreringsboka. Boka finner du i registeringen. Når dere er tilbake fra tur er det viktig å huske og registrerer at dere er tilbake.

Dette er viktig for oss å ha oversikt hvor og når våre deltagere ferdes, slik at vi kan sette inn tiltak og redninger ved nødvendighet.