VI har flyttet programmet til en ny side.

Her finner du oppdatert program for High Camp Sunnmøre 2019