Foredraget er ein visuell presentasjon av fjellkulturens pionertid og de etterfølgende epokene og milepelane. Historiske linjer blir trekt tilbake til 1870-tallet. Foredraget er et resultat av samtaler med historikere og levende legender i miljøet som alle er med å formidle et fascinerende bilde av en tid preget av pionervirksomhet og kulturoverføring, paradigmeskifte og norsk erobring av fjellene på vinterstid. 

Skjermbilde 2017-02-07 kl. 11.04.31

Foredragsholder Eirik Vaage vil gjennom bilder og film tegne et bilde av Sunnmøres fjellhistorie gjennom 150 år.

Foredraget trekke linjer fra pionertida og frem til i dag. 

LØRDAG // 20.30