Foredraget er ein visuell presentasjon av fjellkulturens pionertid og de etterfølgende epokene og milepelane. Historiske linjer blir trekt tilbake til 1870-tallet. Foredraget er et resultat av samtaler med historikere og levende legender i miljøet som alle er med å formidle et fascinerende bilde av en tid preget av pionervirksomhet og kulturoverføring, paradigmeskifte og norsk erobring av fjellene på vinterstid. 

Foredragsholder Eirik Vaage vil gjennom bilder og film tegne et bilde av Sunnmøres fjellhistorie gjennom 150 år.

Foredraget trekke linjer fra pionertida og frem til i dag. 

LØRDAG // 20.30