Terrengklasse enkelt er stort sett oversiktlig og slakt terreng. Her krever det at du kan vurdere hva som er utløpssoner for å ferdes trygt, og evt. terrengfeller. Løsneområder kan unngås. Stort sett går disse turene under 30 grader, og det er ofte mye terreng å spille på mtp. veivalg. 

Hvis du ikke har så mye kunnskap om vurdering av snødekket, eller dersom det er høy faregrad den dagen er turer innenfor terrengklasse 1 riktig valg. Gruppestørrelsen bør være på maks 10 stk.

_________________

Ørsta

Sandhornet - en skitur i lett og variert terreng som ikke er skredutsatt. 

Melshornet - en populær tur i terreng som ikke er skredutsatt. 

_________________

Stryn 

Gulkoppen - en rask tur med flott utsikt over Nordfjord og Sunnmøre. 

_________________

Se hvilke andre guida turer, kurs og workshops du kan delta på High Camp Sunnmøre.