Filmen er lagd av Paul Norheim og Eskil Bjerkestrand.

Se filmen her: