Fri Flyt er med i et forskningsprosjekt som blir gjennomført av Center for avalanche research and education (CARE) ved UiT Norges arktiske universitet.

Målet med prosjektet er å undersøke hvor godt guider klarer å kommunisere skredrisiko på guidede turer.

Ditt bidrag er viktig da det gir kunnskap om hvordan du som gjest oppfatter skredrisikoen på guidede turer.

Konklusjonene fra studien vil bli brukt for å hjelpe guider til å bli bedre på å kommunisere skredrisiko. Resultatene fra studien vil i også bli presentert i populærvitenskapelig form slik at du får tilgang til dem. 

Undersøkelsen tar cirka 10 minutter.  Du kommer til undersøkelsen her.