I terrengklasse 2 - utfordrende kreves det at man gjør aktive rutevalg med tanke på skredterreng og skredproblem, vurdering av snødekket og ha gode orienteringsferdigheter. Mange turer i Hurrungane og på Sognefjellet foregår i utfordrende terreng, og det er typisk mye terreng der du vil bevege deg over 30 grader. 

Hurrungane 

Lauvnostinden 

Forbi Krossbu mot Lom 

Loftet 

Jostedalen

Buskrednosi