Det finnes flere turer i Hurrungane/Sognefjellet/Jostedalen som er klassifisert under terrengklasse 1 - enkelt. 

Terrengklasse enkelt er stort sett oversiktlig og slakt terreng. Her krever det at du kan vurdere hva som er utløpssoner for å ferdes trygt, og evt. terrengfeller. Løsneområder bør unngås. Stort sett går disse turene under 30 grader, og det er ofte mye terreng å spille på mtp. veivalg. 

Hvis du ikke har så mye kunnskap om vurdering av snødekket, eller dersom det er høy faregrad den dagen er turer innenfor terrengklasse 1 riktig valg. 

Les mer om KAST på varsom.no og hvordan de inndeler de ulike terrengklassene. 

Hurrungane

Nordre Dyrhaugstind (2011 moh)  

Fanaråken (2068 moh) 

Jostedalen

Fivlenosi i Vigdalen (1466 moh) 

Se hvilke andre guida turer, kurs og workshops du kan delta på High Camp Turtagrø.