Dette er en workshop for deg som har lyst til å lære mer om skred og skredlære. Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter. Vegleder tilpasser opplegg etter deltakerne. Workshopen for nybegynnere er egna for de som akkurat har begynt å gå på topptur, og har lyst til å lære mer om turplanlegging, bruk av sender/mottaker osv. 

Momenter

  • Varsom.no og regobs. 
  • Lese kart
  • Hva skal du ha i sekken? 
  • Terrengklassifisering og veivalg
  • Turplanlegging etter 3X3 filtermetoden (Varsom-kortet). 
  • Øve på sender/mottaker og kameratredning
  • Menneskelig faktor og gruppehåndtering

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

Se hvilke andre guida turer, kurs og workshops du kan delta på High Camp Turtagrø.

Les mer om snøskred på friflyt.no

Er du interessert i temaet kan vi anbefale disse tre bøkene:

Skikompis  - snøskred og trygg ferdsel

Trygge toppturer – 111 anbefalte norske skifjell 

Den lille snøskredboka – snøskred på enkel måte