Christer Lundberg Nes er tindevegleder og forfatter av boka Skikompis som har kommet i flere utgaver. Den siste utgaven er nå lansert høsten 2022!

Boka Skikompis har blitt pensum på instruktørkurs og skredkurs, og har blitt en sentral bok for deg som ferdes på ski vinterstid.

Foredraget til Christer vil handle om veivalg og gode rutiner før og under tur for å unngå skredhendelser eller skredulykker.

Gjennom fire filter eller barrierer blir informasjon om terreng, snø og terrengfeller strukturert.

Innholdet i de fire filterne/barrierene bygger på informasjon fra snøskredvarselet på Varsom.no, og boka Skikompis. Du kan kjøpe Skikompis på forhånd her via friflytbestill.no.

Dette er et veldig nyttig foredrag for deg som ferdes på ski i fjellet!

PS: Christer vil også ha en eksklusiv boksignering rett etter foredraget! Du kan kjøpe boka på stedet.

Når? 20.00 fredag kveld i seminarrommet.