Heidi har jobba som snøskredvarseler i NVE/Varsom de siste fem årene. Tidligere har hun jobbet i 10 år med varsling av flomfare og ulike måter å måle snøen på. For øvrig så drømmer hun hver vinter om å flytte nærmere fjellet, og denne gangen kommer hun midt i mellom fjord og fjell for å snakke om hvordan vi kan bruke Varsom og regobs til planlegging av topptur. 

Hun kommer til å snakke om hvordan Varsom er bygd opp, hvorfor det er viktig at folk registrerer observasjoner på regobs, og hvordan de med bakgrunn i observasjoner kan skrive et snøskredvarsel for alle regionene i Norge. 

Dette blir et lærerikt og spennende foredrag!

Les mer om varsom og snøskredvarslinga på friflyt.no