Transportsektoren står for 32% av Norges utslipp, og står for friluftslivets største bidrag til klimagassutslipp. 

Internasjonalt ser vi en økning av både antall reiser og passasjerer; en stigning som vil bidra til en ytterligere global økning av klimagassutslipp. Og her hjemme økte våre utslipp fra transportsektoren med 23% mellom 1990 og 2020.

Vi må revurdere og endre våre transportvaner dersom vi skal nå 2030-målet og bli et lavutslippsamfunn. Under Mobility Week ønsker POW å utfordre deg til å reise mer bærekraftig - både til jobb, lek og fjell - for sammen kan vi bidra til å redusere friluftslivets klimapåvirkning.  

High Camp Vatnahalsen er et foregangseksempel for hvordan vi kan drive fremtidens arrangementer innen friluftsliv. Elektrisk tog har et utslippsregnestykke på 10 gram CO2 per kilometer - i forhold til 25 gram CO2/km for elbil og 55 gram CO2/km for bil. Vatnahalsens beliggenhet og tilrettelegging for lavutslippsreiser er et viktig signal om mulighetene friluftsliv har for å bidra til et lavutslippssamfunn.  

Kampanjen ønsker også å sette lys på og identifisere utfordringer i dagens samfunn og politikk som hindrer at vi kan bli et lavutslippssamfunn.  Ved å bedre forstå vårt fotavtrykk fra transport kan vi sammen få til effektive politiske beslutninger og tiltak som kan bidra til å endre vår mobilitetsadferd.

Bli med og del dine bærekraftige reiser ved å bruke #POWMobilityWeek og tag @ProtectourWintersNorge og @ProtectourWinterseurope.

Ukens flotteste, mest oppfinnsomme og mest inspirerende historier vil bli belønnet med premier fra våre samarbeidspartnere. Blant annet er en el-motorsykkel på førsteplass!

Besøk www.protectourwinters.eu/mobilityweek for å finne ut mer informasjon og hvordan du kan bli med i kampanjen!