For deres egen sikkerhet ber alle som går tur på egenhånd om å registrere turmål, navn på alle i turfølget og telefonnummer i turregistreringsboka. Boka finner du i registeringen. Når dere er tilbake fra tur er det viktig å huske og registrerer at dere er tilbake.

Dette er viktig for oss å ha oversikt hvor og når våre deltagere ferdes, slik at vi kan sette inn tiltak og redninger ved nødvendighet. 

Dersom du ønsker deg tips om turer samt førerapport, ta kontakt med Uteguidens infodesk under festivalen.