SUNNMØRE 19. – 22. mars 2020

Program High Camp Sunnmøre

Her kan du skaffe deg oversikt over hva som står på programmet. For oversikt for guidede turer og kurs, velg dette punktet i menyen.

Fredag 22. mars
TID
STED
07.15-10.00
Frokost
Restauranten
Utenfor hotellet
Registreringsteltet
Registreringsteltet
Urke Kaihus
Registreringsteltet
Ølteltet
Sæbø Fjordsauna
Sponsorgata
Infoteltet til Uteguiden
Lørdag 23. mars
TID
STED
07.15-10.00
Frokost
Restauranten
Utenfor hotellet
Registreringsteltet
Registreringsteltet
Urke Kaihus
Registreringsteltet
Sæbø Fjordsauna
Ølteltet
Sponsorgata
Infoteltet til Uteguiden
Ølteltet
Hovedsponsor
Sponsorer
Samarbeidspartnere