På Worskhoppen vil du få kunnskap i hvordan kombinere bruken av GPS sammen med kart og kompass. Du vil få kyndig vegleding av våre dyktige vegledere fra Bre og Fjell

Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter.

Les mer om 15 steg til toppturlykken, der navigasjon er et viktig moment. 

Les test av pulsklokker med GPS. 

Sentrale temaer på denne workshopen vil være:

  • Innføring i bruk av GPS

  • Innstillinger på GPS

  • Turplanlegging med bruk av kart og GPS

  • Bruk av GPS i klokker, mobiltelefoner. 

  • Ta ut UTM-koordinater 

  • Praktisk trening på tur 

  • Bruk av spor og veipunkt 

 

Workshopen har kun 6 ledige plasser.  

Påmelding åpner 1.februar.