Dette er en workshop for deg som har lyst til å lære mer om skred og skredlære. Les mer om snøskred på friflyt.no. Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter. Vi arrangerer en workshop på nybegynnere og en for viderekomne. Vegleder tilpasser opplegg etter deltakerne. Workshopen for nybegynnere er egna for de som akkurat har begynt å gå på topptur, og har lyst til å lære mer om turplanlegging, bruk av sender/mottaker osv. Workshopen for viderekomne er for de som har gått en del på topptur og vil lære mer om snødekket, stabilitetstester, atferd, kjøremønster osv. Momentliste er beskrevet nedenfor, og det er bare en indikasjon på hva man eventuelt vil kunne gå gjennom på workshopene. Påmeldingen åpner 1.februar for Turtagrø og 8.februar for Sunnmøre. 

Workshop nybegynner – fredag 

Ledige plasser på Turtagrø: www.friflytbestill.no 

For deg som har lite forkunnskaper og er relativt ny med topptur.

Momenter

 • Varsom.no og regobs. 

 • Lese kart

 • Hva skal du ha i sekken? 

 • Terrengklassifisering og veivalg

 • Turplanlegging etter 3X3 filtermetoden (Varsom-kortet). 

 • Øve på sender/mottaker og kameratredning

 • Menneskelig faktor og gruppehåndtering

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

 

Workshop viderekomne – lørdag

Ledige plasser på Turtagrø: www.friflytbestill.no 

For deg som har erfaring fra å gått selvstendig på topptur noen sesonger, og vet hvordan man bruker skredutstyr og har kunnskap om ferdsel i skredterreng. 

Momenter

 • Varsom.no og regobs

 • Faretegn og hva det indikerer. 

 • Snø og snøomvandling

 • Stabilitetstester (CT, ECT)

 • Andre tester som lille blokktest, skikutting, rutsjeblokktesten, håndtest. Presisere når man bruker de ulike testene og hva det evt. vil fortelle deg. 

 • Atferd og kjøremønster

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

_______________________

Er du interessert i temaet kan vi anbefale disse tre bøkene.

Skikompis  - snøskred og trygg ferdsel

Trygge toppturer – 111 anbefalte norske skifjell 

Den lille snøskredboka – snøskred på enkel måte