Stiftelsen Varde er et initiativ fra norsk, fjellrelatert reisebransje. Ved å gi «ti kroner pr turdag» gjennom Stiftelsen Varde er norske fjellfolk og turister med på å gi noe tilbake til reisemålet de besøker. Varde støtter i dag prosjekter i flere utviklingsland.

Stiftelsen Varde har som mål å samle flest mulig aktører i fjell-Norge som skal gi gjestene mulighet til å bidra med 10 kroner per turdag/tur til utvalgte utviklingsprosjekter. Ekstraregningen gjestene får skal gå uavkortet til Stiftelsen Varde og samles inn til fjellrelaterte utviklingsprosjekter; enten det er utdanning for menneskene som bor der, miljøtiltak eller støtte utviklingen av arbeidsplasser i fjellturismen på stedet. Alle pengene som samles inn fra gjester og deltagere, skal gå uavkortet til prosjektene. Initiativet ble lansert av ekspedisjonsarrangøren Hvitserk, som i flere år har tilbudt gjestene sine en ekstraregning på «ti kroner pr turdag». Dette har vært populært blant gjestene, og svært mange har ønsket å støtte de utvalgte utviklingsprosjektene. Stiftelsen Varde har som mål at norske fjellhotell, toppturcamper, fjellfilmfestivaler, turarrangører, guideselskaper og andre til også å bidra til prosjekter som øker mulighetene for fjellfolk i landene som er populære reisemål for norske fjellturister.

Nå kan også DU gi ditt bidrag til denne stiftelsen. Ved påmeldingen til High Camp Turtagrø på ffshop.no, kan du velge å huke av i en boks der du godtar å gi 10 kroner per turdag (altså 30 kroner for High Camp Turtagrø) til Stiftelsen Varde.

- Det hele er veldig enkelt da man kun "setter et kryss" ved påmelding. Vi ønsker å gi noe tilbake til en stiftelse som dette, som jobber for at mennesker som er mye dårligere stilt enn oss, skal få muligheten til å få et bedre og enklere liv. Samtidig tror jeg også at norske fjellfolk ser gleden i å ha mulighet til å gi et bidrag til andre fjellfolk, i en mye fattigere del av verden, sier festivalansvarlig for High Camp Eyvind Setrom. Vi ønsker også å presisere at dette er frivillig, og noe man selv velger ved påmelding. Vi vil ikke presse noen, men håper selvsagt at High Camp kan bidra til at Stiftelsen Varde får inn noen kroner i støtte til sitt viktige arbeid, avslutter Setrom.

Du kan lese mer om Stiftelsen Varde her.

Påmeldingen til High Camp Turtagrø starter her tirsdag 4. februar klokka 10:00.