Meld deg på lørdag

Har du gått på topptur i noen sesonger, og er nysgjerrig på å lære mer om snøskred? Her går man gjennom mer i dybden om snø og snøomvandling og ulike stabilitetstester.  Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter. Vegleder tilpasser opplegg etter deltakerne. Noen relevante momenter som blir tatt opp er: 

  • Varsom.no og regobs

  • Faretegn og hva det indikerer. 

  • Snø og snøomvandling

  • Stabilitetstester (CT, ECT)

  • Andre tester som lille blokktest, skikutting, rutsjeblokktesten, håndtest. Presisere når man bruker de ulike testene og hva det evt. vil fortelle deg. 

  • Atferd og kjøremønster

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

Les mer om snøskred på friflyt.no

Er du interessert i temaet kan vi anbefale disse tre bøkene:

Skikompis  - snøskred og trygg ferdsel

Trygge toppturer – 111 anbefalte norske skifjell 

Den lille snøskredboka – snøskred på enkel måte