Meld deg på skredworkshop for nybegynnere fredag

Skredworkshop for nybegynnere lørdag er utsolgt!

Dette er en workshop for deg som har lyst til å lære mer om skred og skredlære. Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter. Vegleder tilpasser opplegg etter deltakerne.

Workshopen for nybegynnere er egna for de som akkurat har begynt å gå på topptur, og har lyst til å lære mer om turplanlegging, bruk av sender/mottaker osv. 

Området på Vatnahalsen har et terreng som gir mye læring. Her vil du få mye ut av skredworkshop.

Workshopen går fredag og lørdag under High Camp Vatnahalsen.

Temaer på workshopen

  • Varsom.no og regobs. 

  • Lese kart

  • Hva skal du ha i sekken? 

  • Terrengklassifisering og veivalg

  • Turplanlegging etter 3X3 filtermetoden (Varsom-kortet). 

  • Øve på sender/mottaker og kameratredning

  • Menneskelig faktor og gruppehåndtering

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

Les mer om snøskred på friflyt.no

Er du interessert i temaet kan vi anbefale disse tre bøkene:

Skikompis  - snøskred og trygg ferdsel

Trygge toppturer – 111 anbefalte norske skifjell 

Den lille snøskredboka – snøskred på enkel måte