Utsolgt fredag!

Meld deg på skredworkshop for viderekomne lørdag

Har du gått på topptur i noen sesonger, og er nysgjerrig på å lære mer om snøskred? Her går man gjennom mer i dybden om snø og snøomvandling og ulike stabilitetstester.

 Forskjellen fra en workshop til et kurs er at man ikke følger en gitt kursmal, men etterstreber å gå gjennom ulike momenter. Vegleder tilpasser opplegg etter deltakerne.

Området på Vatnahalsen har et terreng som gir mye læring. Her vil du få mye ut av skredworkshop. 

Workshopen går både fredag og lørdag under High Camp Vatnahalsen. 

Temaer på workshopen: 

  • Varsom.no og regobs

  • Faretegn og hva det indikerer. 

  • Snø og snøomvandling

  • Stabilitetstester (CT, ECT)

  • Andre tester som lille blokktest, skikutting, rutsjeblokktesten, håndtest. Presisere når man bruker de ulike testene og hva det evt. vil fortelle deg. 

  • Atferd og kjøremønster

Hele workshopen foregår ute på tur. Du må ha med: ski, feller, staver, sender/mottaker, spade, søkestang, mat, drikke, klær. 

Les mer om snøskred på friflyt.no

Er du interessert i temaet kan vi anbefale disse tre bøkene:

Skikompis  - snøskred og trygg ferdsel

Trygge toppturer – 111 anbefalte norske skifjell 

Den lille snøskredboka – snøskred på enkel måte